Skip to content
Vamdrup Krolfklub
Vamdrup Krolfklub

En af Vamdrups mange klubber og foreninger der snart afholder generalforsamling er Vamdrup Krolfklub. Den over tyve år gamle klub tæller i dag henved halvtreds medlemmer.

Krolfklubben bemærker sig ved at være en klub hvor medlemmerne kan dyrke sporten hele året rundt idet der spilles krolf både udendørs og indendørs på henholdsvis banerne bag Ådalsskolen og indendørs på Arena Syds gulve.

Klubbens medlemmer spiller krolf for både hygge og deltager desuden i turneringer. Det sociale er meget vigtigt og så er sporten jo god for både krop og sjæl.

Generalforsamlingen finder sted i Arena Syds lokaler torsdag den 16. februar klokken 19.

(tekst&foto: h.e.haulrich)