Af Lis Ravn Ebbesen

Gruppeformand SF

Lindealle 18 Kolding

I forslag til kommuneplanen kan man læse, at de tre centerbyer Vamdrup, Christiansfeld og Lunderskovs profil skal fastholdes og udbygges. Det er SF enige i, men vi mener også landsbyerne skal understøttes. Lokale skoler, lokale haller og boligudbygning er derfor vigtig.

I SF synes vi der er en tendens til kun at se på byggemodning til ejerboliger. SF er overbevist om, der er brug for lejeboliger. Desværre bliver flere par skilt med delebørn til følge.

Skal børnene fortsat gå i den lokale skole, kræver det, at der er en billigere bolig til både mor og far. Derfor vil lejeboliger også være med til at holde fast i elevgrundlaget. SF vil derfor kæmpe for flere lejeboliger. Vi glæder os i SF over, der i Vamdrupdelen er fokus på centralt at bevare kultur og samlingslokaler.

Det betyder for os i SF, at biblioteket også fremover ligger i Jernbanegade.
En beslutning SF er helt enig i.