Vamdrup Kino

Vamdrup Kino
Kinovej 1
6580 Vamdrup
Tlf.: 75 58 12 02

kino

Vamdrup Kino er en almennyttig kulturel forening.

Siden 1982 har foreningens aktive medlemmer, – Kinogruppen – drevet biografen ved hjælp af frivillig, ulønnet arbejdskraft.
Overskud udbetales ikke, men geninvesteres i biografen.

Kinogruppen bestod fra starten af 16 personer, men der er løbende kommet flere til.
De seneste mange år har antallet ligget stabilt omkring 30 aktive.
Arbejdet i Kinogruppen består dels i den daglige drift, med afvikling af filmforestillinger, rengøring og evt. plakatudskiftning, dels i biografens vedligeholdelse, ombygninger o.lign.