Af:

Molle Lykke Nielsen
Dansk Folkeparti (Næstformand i Teknikudvalget)
Mosegyde 11
6094 Hejls

I den spændende “Borgerplan for Vamdrup” er der mange gode ideer med. Der er bl.a. sat fokus på de muligheder, der vil opstå for at udvikle området ved stadion og ved Kino.

Der er herved åbnet mulighed for at skabe sammenhæng mellem centrum af byen og det smukke grønne område omkring stadion, ned til Kongeåen og til skolen. Byrådet har glædeligvis afsat en række midler, til realisering af projekter i Vamdrup.

På Plan- og Boligudvalgets møde den 18. april blev det besluttet at de afsatte midler til realisering af borgerplanen i 2017, prioriteres til Kinotorvet og Vamdrup Stadion. Vamdrup Byforum har valgt at prioritere området omkring Kinotorvet, stadionarealet og Margrethelund for herved at skabe mulighed for øget sammenhæng, flere boliger, sikker skolevej, flere rekreative muligheder og lyskunst i tunnelen og langs banen.

Byens biograf, Kino, er et kulturelt samlingssted. Der er udarbejdet planer om at skabe et torv mellem Østergade og bygningen, med et hyggeligt, grønt cafémiljø med sammenhæng til bycentrum. Vigtigt er også at få etableret en mere sikker skolevej, f.eks. ved at lukke Stadionvej for biltrafik på det første stykke ud mod Parcelvej og etablere fartdæmpende felt, hvor Stadionvej møder Østergade.

Bynære boliger er højt prioriteret. Der er planer om nye boliger langs Parcelvej. Kolding Kommune har desuden planlagt udbud af grundareal til boligformål, i slutningen af 2017.
Tekst: Kongeåanlægget, Margrethelund og Hundeskov er andre spændende projekter som er i gang. Godt der er gang i udviklingen.