Thomas Lorens Bruun Kjær har siden 1. august 2017 været konstitueret skoleleder på Ødis Skole. D. 1. november 2017 blev han fastansat som skoleleder.

– Jeg vil arbejde videre med alle de gode tiltag, vi allerede har gang i – såsom lodret læsning, idrætsskolekonceptet mm. Internt vil jeg udbygge de i forvejen gode læringsfællesskaber, så vi kan bruge hinanden endnu bedre i forhold til arbejdet med børnenes læring og trivsel, siger Thomas Kjær og fortsætter.

– Jeg ser skolen som en krumtap i lokalsamfundet, og vil derfor styrke samarbejdet med den lokale børnehave, idrætsforening og så videre.

Thomas Kjær blev uddannet som lærer i 2000, hvorefter han startede på Sdr. Stenderup Centralskole. Efter nogle år blev han ansat på Ødis Skole, hvor han i 2014 blev viceskoleleder på skolen.

Han bor til dagligt i Sdr. Bjert med sin kone og to børn, der er 7 og 13 år