Skoler

Vamdrup skole
Herredsvej 45 / Østergade 80
6580 Vamdrup
Tlf: 7979 7880

HP_LOGO_Vamdrupskole2019

Velkommen til Vamdrup Skole.

Skolen er placeret to steder i byen:
Østergade 80 som dækker 0-3 klasse
Herredsvej 45 som dækker 4-9 klasse

Se mere på vores hjemmeside