Læserbrev

Af Hans Holmer (SF)

Spidskandidat til byrådsvalget

Skovbogade 8

6000 Kolding

Hærvejsmotorvejen er tilsyneladende projektet, der bare ikke vil dø. En motorvej skal skabes midt i Jylland, og Vejdirektoratet undersøger lige nu hvor. Et af projektforslagene berører en række byer, fx Stepping, Hjarup og Jordrup.

En ny motorvej er først og fremmest noget der igen vil presse naturen i vores naturfattige kommune, men et andet væsentligt problem er støj fra motorvejen, som presser både mennesker og dyr.

Erfaringer fra boligområder ved motorveje E20 og E45 viser, at trafikken giver enorme støjgener, som både forringer livskvaliteten og er sundhedsskadelig for nærtboende. Desuden skal problemramte borgere vente i årevis indtil der bliver bevilget penge til støjafskærmninger, som fx i Bramdrupdam. Dertil kommer, at støjskærme ikke fjerner støjen totalt, men blot reducerer niveauet.

Vi i SF mener derfor, vi skal sige nej tak til mere motorvej – især når Vejdirektoratet selv siger, at den nye motorvej ikke vil løse problemerne på E45.