Rockwool A/S vil mandag d.10 juli 2017 i tidsrummet mellem kl.10.00 og 12.00, udføre den lovpligtige kontrol af det interne varslingsanlæg. Talebeskeden ville kunne høres af naboer til Rockwool og lyder som følgende.:

”Vi beder om opmærksomhed. Der er sket et kemikalieudslip. Gå inden døre. Luk vinduer og døre. Gå til samlingssted i kantinen”.

Denne tekst kommer på dansk – engelsk og tysk.

Når testen er færdig, vil dette blive annonceret via højtalerne på varslingsanlægget.

Da det er en test, skal ingen reagere på talebeskeden. Det er kun en øvelse.