Den kommende motorvej fra Give til Haderslev er på dagsordenen på flere møder i øjeblikket.

Vejdirektoratet har fået til opgave at gennemfører en såkaldt VVM-undersøgelse, der blandt andet skal belyse natur-, miljø-, og arealmæssige konsekvenser af forskellige løsninger og linjeføringer for en ny motorvej.

Der er indkaldt til borgermøde i Lunderskov Hallen i Lunderskov onsdag d. 14. juni klokken 19:00.

Vejdirektoratet opfordrer alle, der har synspunkter eller forslag til undersøgelsen, til at deltage. Der vil være mulighed for at stille spørgsmål og komme med forslag til forhold, som man bør være særligt opmærksomme på i det videre arbejde med motorvejsprojektet.