Traditionel dansk stegt flæsk med persillesovs, stock billede

Kolding Kommune har modtaget 13.4 mio. kr. fra Sundheds- og Ældreministeriets køkkenrenoveringspulje. Herudover har økonomiudvalget i Kolding Kommune afsat 5 mio. kr. til egenfinansiering.

Midlerne vil blive brugt til at renovere og udbygge køkkenerne på 8 plejecentre i løbet af 2017. Formålet er at skabe rammer for lokal madproduktion på plejecentrene.

Blandt modtagerne er Vesterled i Ødis (2,6 millioner kroner), Kongsbjerghjemmet i Lunderskov (1,9 millioner kroner) og Birkebo (2,4 millioner kroner) og Kongebrocentret (2,5 millioner kroner) i Christiansfeld. I Lunderskov bruges pengene på renovering af køkken i egne lokaler, mens millioner på de tre andre plejecentre anvendes på udvidelse af køkken og inddragelse af andre lokaler.

Kolding Kommune fik midlerne fra Sundheds- og Ældreministeriet 1. maj 2017 og er nu i gang med planlægning og indhentning af tilbud på renoveringsopgaven. Selve renoveringen og byggeprocessen vil foregå sideløbende på alle 8 plejecentre fra september til december 2017.

Det forventes derfor, at alle renoveringerne vil være afsluttet inden årets udgang.