Af:

Molle Lykke Nielsen

Næstformand i Teknikudvalget

Dansk Folkeparti

Mosegyde 11

6094 Hejls

SFs Karina Lorentzen stiller forslag om, at borgerne i Kolding Kommune skal kunne få et forslag optaget på byrådets dagsorden, ved at indsamle 2.000 underskrifter. Det er godt nok mange underskrifter.

I Byrådet arbejder man jo meget tættere på borgerne end man gør på Christiansborg. For mig er det helt naturligt, at få gode ideer fra borgerne og omsætte dem til forslag, i de udvalg hvor jeg arbejder. Det er det også for mine kolleger i Dansk Folkeparti. Sikker også i andre partier. Det betyder at der ikke skal mere en mail, et telefonopkald eller snak på gade til, at få rejst en sag i byrådet eller i et udvalg, man behøver ikke tusindvis af underskrifter.

Jeg får rigtig mange henvendelser fra borgerne. For nylig var der en buschauffør der havde en genial ide til løsning af et trafikproblem, en anden borger gjorde opmærksom på, at EWII vil lukke sine ladestationer til El-biler i Kolding, en tredje ønskede flere boliger i Vamdrup og en fjerde fortalte om behovet for trafikdæmpning. Alle sager der er rejst i rette udvalg.

Sådan er det også med ønsker til budgetforhandlingerne. Mange gode ideer kommer fra borgerne, til nye tiltag og mange ender med at blive ført ud i livet.

Så inden man begynder den store underskrifts indsamling, så kontakt dit byrådsmedlem, vi er jo til for borgerne og det er meget nemmere.