I februar 2017, besluttede vi i social- og sundhedsudvalget, at der skulle sættes fokus på tvangsoverspisning, i daglig tale kaldet BED (Binge Eating Disorder). I mange år, har det at være sund, været forbundet med en slank figur, dette har så også resulteret i forvrængede billeder af idealkroppen, og medført frygtelige diagnoser som anoreksi, bulimi og andre spiseforstyrrelser.

BED er først nu ved at blive anerkendt som en sygdom. Binge Eating Disorder er en sygelig trang til at spise en masse kalorier, for så enten at tillade sig selv at blive stor, eller træne i en helt ekstrem grad.

Nu har vi i det nye social- og sundhedsudvalg sagt ja til forløbet Ligevægt, et forløb på 12-36 uger, (eller mere), hvor indsatsen ikke er ensidigt baseret med fokus på vægttab, men i langt højere grad hele mennesket. Selvfølgelig skal der fokus på kosten, men også hormoner, aktivitets niveau og psykiske tilstand vurderes.

Derfor er sigtet med det nye tilbud, Ligevægt, at øge deltagernes fysiske, sociale og mentale aktivitetsniveau, og at styrke deres trivsel og selvværd. For selvom BED endnu ikke er en diagnose, så anerkender vi at BED er et problem, der skal tages alvorligt.
Tobias Jørgensen.

Byrådsmedlem (V)

Folketingskandidat

Kolstrup Bygade 4

6070 Christiansfeld