Et læserbrev fra Poul Erik Rosenberg Jespersen som Vamdrup Ugeblad bragte i sidste uge, har startet en debat i Vamdrup. Debatten raser på facebook, og vi har modtaget dette læserbrev:

Af Yrsa Mastrup

Byrådsmedlem (V)

Lillevej 2

6580 Vamdrup

Poul Erik Rosenberg Jespersen du er åbenbart ikke helt opdateret med hvad de sker i Vamdrup.

Du nævner at Søndergade i Kolding har fået bevilget 900.000. Til udvikling af Vamdrups bymidte er der afsat 1 mio. hvert år.

Vort bibliotek ligger i Vamdrup bymidte, jeg ønsker ikke biblioteket placeret på Vamdrup skole, men lad os se, måske kommer der andre muligheder, så vi kan få et mere borgervenligt bibliotek i bymidten.

Der er afsat 350.000 til vedligeholdelse af legepladser, her indgår også Vamdrups legepladser.

Du har ret, der er ikke solgt mange byggegrunde i Vamdrup. Byrådet i gl. Vamdrup Kommune skønnede at hvidgårdsparken med bebyggelse syd for Hvidkjærgårdsvej, var stedet for boligudvikling. Når du kigger på nuværende Kolding Byråds beslutning, vil du kunne læse, at vi prioriterer området nord for Hvidkjærgårdsvej, altså byggegrunde ind mod Vamdrup og med et stisystem over Kongeåen direkte til Trelle Agers stisystem, får vi nogle super grunde og det nuværende boligområde på Hvidkærgårsparken får et bedre sammenhæng med Vamdrup by.

Cykelstien til Kolding er ikke skrinlagt, men her afventer vi statslig medfinansiering. Cykelstien mellem Kolding og Taps er en supercykelsti medfinansieret med statslige midler til supercykelstier. En fornøjelse at der endeligt er kommet cykelsti på hele Haderslevvej i Kolding, godt for alle cyklisterne, men sandelig også for os bilister. Hundeskov, hvad er forskellen på om Vamdrup Byforum eller Kolding Kommune etablerer en hundeskov – begge hundeskove er etableret med kommunale midler.

Vamdrup Byforum har sammen med borgerne i Vamdrup lavet en plan for stadionområdet, hvor en hundeskov er placeret nede ved åen.

Plejehjemmet Elim er en selvejende institution, med eget køkken, de laver dejlig mad. Som bestyrelsesmedlem har jeg haft fornøjelsen at spise med til Sankte Hans.

Vamdrup Banegård, ja der er dårlige forhold. Der arbejdes på at få mere borger/handicapvenlig overgang, men det er ikke en kommunal opgave. Bygningen hvor ventesalen er placeret er Bane Danmarks. Der er afsat penge til at købe bygningen, men hvad skal vi bruge bygningen til, bortset fra en ventesal? Jeg kan ikke umiddelbart støtte op omkring et ungdomshus lige op til en jernbane, hvor togene suser forbi med høj fart.

Der er ikke blevet prioriteret flytning af elboks på Torvet, men borgerne har prioriteret Kino og Stadionområdet. Indenfor kort tid nedrives Østergade 8. Området bliver reetableret med en midlertidig belægning, en omkostning på ca. 2 mio.

På budgettet i år er der afsat 2.5 mio. til Kino, afsat 550.000 til etablering af krydsningsfelt på Røddingvej ved Arena Syd og Højvang Nord, Opskrevet driftstilskud til Kongeåmuseet 30.000. Cykelsti Vamdrup Skole Øst 390.000. Styrkelse af musikskolen osv.

Vi har et erhvervshus finansieret indirekte af Kolding Kommune, ja og så skal vi ikke glemme at Arena Syd får et driftslån på 1 mio. årligt.

Vamdrup er en dejlig by, vi har et godt foreningsliv, godt erhvervsliv og en detailhandel der knokler for os. Vi borgere skal blot huske at støtte op omkring byen og aktiviteterne.