Af: Gunner Nielsen

Kandidat til Kolding Ældreråd

Skovlundvej 52

6000 Kolding

Jeg har besluttet mig for at stille op til Ældrerådet i Kolding Kommune.

Jeg vil have særlig fokus på bekæmpelse af ensomhed blandt ældre. Jeg synes vi skal lave en kampagne for at afskaffe ensomheden, hvor alle gode initiativer og ideer skal frem.

Jeg vil også arbejde for flere boliger til ældre. Mange vil gerne blive i deres nærmiljø, men har brug for noget mere ældrevenligt – også noget de kan blive i, hvis de får brug for f.eks. hjemmehjælp. Det mangler der flere steder i Kolding Kommune, og det vil jeg arbejde for at få ændret.

Jeg mener, der er brug for flere varme hænder på vore plejecentre og i hjemmeplejen. Her skal Ældrerådet sammen med politikerne arbejde for, at der bliver mere tid til det enkelte menneske.

I Ældrerådet skal vi gøre, hvad vi kan, for at vores synspunkter bliver hørt og bliver omsat til handling. Det vil jeg gerne gøre en stor indsats for.