Af Ingelise Johnsen

Søndermarken 21

6580 Vamdrup

Afgående formand for ældrerådet

 

Er du fyldt 60 år har du ret til at stemme til ældrerådsvalget i Kolding kommune. Det er let at gøre. Du kan følge vejledningen og bruge computeren, eller putte stemmesedlen i kuverten og postkassen. Så er du med til at holde fokus på et godt liv som ældre i Kolding kommune.

Det afgående ældreråd på 13 medlemmer, ca. lige mange mænd og kvinder, samt bosiddende i næsten alle dele af kommunen, har gennem et supergodt samarbejde med politikere, administration og mange borgere, løst og befordret mange gode tiltag for kommunens 60+ere.

Uden at føre politik, og uden at have beslutningsmagt og penge, har vi været med til at rådgive politikere om, hvad vi har set og hørt alle de steder vi kommer, i aktivitetshuse, på plejecentre og hvor ældre ellers kommer. Vi skal høres, vi skal udtale os, men vi er ikke talerør for bestemte foreninger eller partier. Vi er talerør for de ældre.

Det er et frivilligt arbejde, der koster mange timer, lønnet med en månedlig diæt der efter skat beløber sig til et par hundrede kr. Det forventes, at vi alle i rådet deltager i møder og arrangementer overalt i kommunen, og at vi bruger tid på at sætte os ind i lovstof og kommunale indstillinger.

Ved dette års valg til ældrerådet bliver en tidligere rekord slået, med 43 opstillede kandidater.  32 mænd og 11 kvinder. Det afspejler vel også, at mange kan se, at der er gjort et godt stykke arbejde, og at der er brug for det. 8 af det nuværende råd genopstiller. De er parat til at tage endnu en tørn, og ved hvad det drejer sig om.

Derfor er det vigtigt, at du som stemmeberettiget studerer listen grundigt, og stemmer på en, som du ved, vil lægge kræfter og mange timer i dette frivillige arbejde. Stem på en, som du har tillid til, og som du ved, alvorligt vil gå ind med den vilje til dialog og samarbejde, som der kræves. Et råd, der består af en god fordeling af mænd og kvinder, er bosat rundt om i kommunen og med mange kontakter til ældre, er et godt råd. Så hjælp jer selv og kommunen til at få valgt et sådant råd.