Af Tanja Marek

Ny Østerbyvej 3

6580 Vamdrup

Byrådskandidat, Venstre

Kolding Kommune har i dag en stærk Folkeskole, men vi kan og skal blive endnu bedre. Vi skal sammen skabe fremtidens skole, som ruster vores børn til den virkelighed, de oplever efter Folkeskolen. Vi skal være “Verdens bedste Folkeskole”.

STØRRE FRIHED: Vi skal give skolerne mere frihed – der skal være plads til forskellighed, og der skal være mulighed for at have lokale fokusområder, så skolerne kan have hvert deres kendetegn. Som Vamdrup Skole, der arbejder med innovation og foretagsomhed på alle klassetrin.

Og så skal vi give friheden og ansvaret tilbage til lærerne. Drop nu alle de læringsmål, elevplaner og registreringer, og lad lærerne gøre det de er bedst til – at undervise vores børn.

KORTERE SKOLEDAG: Vi skal have kigget skoledagens længde efter i sømmene. Det skal give mening at gå længere tid i skole. Giv i stedet eleverne kortere skoledage, så vi får børn i balance, med plads til fritidsjob, fritidsaktiviteter og tid til vennerne.

TRIVSEL: Vi skal fortsat sikre, at alle elever trives – det er nemlig en forudsætning for faglig og social læring.

ÅBEN SKOLE: Flere udflugter er sparet væk, men de kan sagtens erstattes med et andet alternativ, der samtidig giver eleverne kendskab til nærområdet, nemlig besøg på lokale virksomheder og kulturinstitutioner. Vi skal bare have det sat i system, så det bliver nemt og overskueligt for lærerne at komme i gang. Og så skal vi sikre lige muligheder for alle skoler i kommunen, så også de der ligger længere væk fra Kolding, får økonomi til busser, så de kan komme rundt i kommunen.

Koldings skoler ligger over landsgennemsnittet i samtlige målinger, på både faglighed og trivsel, men vi skal turde tænke ud af boksen, så vi bliver endnu bedre. Og det vil jeg gerne gøre en indsats for.