Af:

Kristian Kruse

Byrådskandidat for Dansk Folkeparti

Chr. Jensens Vej 7

6064 Jordrup

Det er på tide vi erkender, at eksperimentet med lange skoledage ikke virker efter intentionen. Flere og flere skoler er kommet med i en såkaldt forsøgsordning der involvere en kortere skoledag og timer med dobbeltlærer.

Man må spørge sig selv hvad dette forsøg egentligt er? For inden reformen havde man en kortere skoledag, hvor børnene havde tid til fritid. Så hvad er det man vil finde ud af? At to lærere i en klasse give bedre undervisning end en lærer? Eller er det bare politikere der vil sætte deres ”fingeraftryk” uden, at have tænkt over konsekvenserne for børnene.

Tiden er kommet til, at vi må erkende, at det ikke virkede med en længere skoledag.

Måske er tiden også kommet til, at vi skal have tillid til, at de mennesker der sidder i forældrebestyrelserne, lederne på skolerne og lærerne godt selv ved hvordan man giver børnene den bedste undervisning.

Skolen skal ikke længere være en politisk kampplads for folk der vil sætte deres ”fingeraftryk” men mere et sted med tillid til elever, lærere og forældre til selv at finde løsninger.