Af:

Yrsa Mastrup

Byrådsmedlem (Venstre)

Lillevej 2

6580 Vamdrup

I Venstre glæder vi os over at 24 af 25 af byrådets medlemmer er med.
Budgettet undertøtter specifikt flg. projekter i Vamdrup: Vamdrup Kino, atletik faciliteter ved Arena Syd, krydsningsforhold fra Højvang Nord til Arena Syd, opskrivning af tilskud til Kongeåmuseet. Bønstrup Sø, cykelsti ved Vamdrup Skole øst.

Specifikt i Christiansfeld: P-pladser i Jernbanegade, hundeskov, fortov Hejlsmindebakken-Mengvej, belysning på Arlavej.

Specifikt i Lunderskov: Højvang Lunderskov, bedre forhold for cyklister og fodgængere, Lunderskov Storegade.
Ydermere styrkes musikskolen i Centerbyerne de næste 4 år.

Generelt bliver seniorområdet løftet. Over de næste 4 år er der afsat knap 55 mio til aktivitetsstigninger på seniorområdet. Ligeledes er der over 4 år afsat 28 mio til borgere på plejecentre. Der er blevet afsat udviklingspulje til folkeskolen på 5 mio. Til vej og park er der afsat 10 mio. til forskellige projekter, mere belægning, fortove og cykelstier, vejmandsordning, drift vedligeholdelse af legepladser til glæde for alle børnene.

Et lille uddrag af et vellykket budgetforlig.