På seneste Byrådsmødet blev der frigivet i alt kr. 900.000 til færdiggørelse af Kinotorvet. Der var oprindeligt afsat kr. 2.500.000 i 2018 og kr. 900.000 til år 2019. Der forventes en samlet anlægsudgift på kr. 3.400.000. Vamdrup får hermed et nyt flot samlingssted.

Endvidere blev der frigivet anlægsbevilling til byggemodning af 12 attraktive parcelhusgrunde ned til Ødis sø.

Endelig blev Blå Plan Kolding vedtaget. Det er spildevandsplanen der skal sikre at borgerne, virksomhederne i Kolding Kommune kan få renset deres spildevand på en effektiv måde med høj forsyningssikkerhed. Den nye plan skal bygge på 5 fokusområder: Natur- og miljøhensyn, Forsyningssikkerhed, Klimatilpasning, Gennemsigtighed og Energi. Blå plan Kolding ligger på hjemmesiden https://blåplan.kolding.dk/

Derud over blev der vedtaget en Ny Fritids- og Idræts-politik