Onsdag morgen, i den tætte tåge, væltede en grisetransport på Kirkevej i Vamdrup.

Henved tyve grise døde ved ulykken og en tilkaldt dyrlæge fortalte til vamdrup.dk at han så sig nødsaget til at aflive yderligere tre.

Ialt var der over et hundrede grise på transporten og mange af dem løb ud over den nærliggende eng. Et par stykker endte endda i Kongeåen.

Chaufføren på grisetransporten slap med skrækken og var lettere rystet.

Kirkevej er grundet ulykken spærret i begge retninger omkring broen over åen og et større oprydningsarbejde er i gang og varer et godt stykke tid endnu.

(foto: h.e.haulrich)