Der afholdes infomøde om VVM redegørelsen for ny Midtjysk motorvej

for interesserede borgerne i Kolding Kommune, den 11.april i Lunderskov Hallen

Læs mere i næste uges udgave af Vamdrup Ugeblad.