Billedet viser i øverste række fra venstre Simon Tonsberg, Helge Paulin, Lars Sørensen, Lars Busk og Jesper Holst. Forrest står fra venstre Gitte Laugesen, Sigfred Søndergaard, Niels Thomsen, Anne Mette Henriksen og Bjørn Laursen.

På årsmøde i Vamdrup Byforum den 21. maj blev der valgt medlemmer til bestyrelsen i Vamdrup Byforum. Efterfølgende har bestyrelsen på et møde den 29. maj foretaget konstituering. Som formand er valgt Helge Paulin, næstformand er Anne Mette Henriksen og posten som sekretær varetages af Lars Busk. Foreningen har udpeget Niels Thomsen og Helge Paulin som repræsentanter i samarbejdet mellem Kolding Kommune og centerbyerne Lunderskov, Christiansfeld og Vamdrup. Jesper Holst og Simon Tonsberg er suppleanter.