Søren Rasmussen

Læserbrev af Søren Rasmussen, formand for Seniorudvalget

Kolding Kommunes Seniorudvalg har et budget på omkring 670 mio. kr. i 2018. De dækker meget vigtige ting som hjemmehjælp, hjemmesygepleje og plejehjemmene. Her er det vigtig, om der er nok ansatte på plejecentrene, er der tid nok i hjemmeplejen osv. Det kan være åbenbart være vanskeligt, at overskue, for flere byrådsmedlemmer. I den situation, kan man jo så kaste sig over et emne som, om nu beboere på plejecentre i Kolding Kommune må få en is og en sodavand når de er i cirkus. Hvorfor er vi ikke blevet spurgt om så vigtigt et emne? vil flere politikere gerne vide.
Lad mig sige det helt klart: For det første så er det altså voksne mennesker der bor på plejecentrene. De skal overhovedet ikke spørge nogle politikere i Seniorudvalget, om de må få en is eller en sodavand. De skal ikke ydmyges og behandles som små børn. Vis dog noget respekt, for de mennesker der har bidraget til vores samfund, gennem et langt liv.
For det andet, så har jeg – på vegne af Dansk Folkeparti – foreslået og fået afsat den pulje på 273.000 kr., som har betalt for sodavand, is og en del af liftbusserne. Det var netop til den type aktiviteter, som cirkus, koncerter eller andet der kan skabe livsglæde og livskvalitet. Derfor er der ingen grund til at undre sig over, den er brugt til præcis det.
Hold fingrene fra pengene til plejehjemsbeboerne aktiviteter, dem kan de og personalet sagtens selv finde ud af at bruge.