Energi / Opvarmning

Vamdrup Fjernvame
Nygade 4-10
6580 Vamdrup
Tlf.: 75 58 10 37

fjer

Vamdrup Fjernvarme A.m.b.A. fremstår i dag som et moderne kraftvarmeanlæg med en årlig varmeproduktion på ca. 35.000 MWh. Op gennem årene er forbrugertallet også steget, så vi i dag har 1163 forbrugere (målere).