Den 44. internationale Kongeåmarch finder sted søndag, den 10. juni 2018.
Start og mål fra Vamdrup Skole (Vest), Herredsvej 45, 6580 Vamdrup.
Start:
7-13 km: kl. 07.00-12.00
25 km. kl. 07.00-10.00
35 km. kl. 07.00-08.00
Arrangementet slutter, når sidste deltager er i mål, senest kl. 16.00.
IVV startkort kr. 20.00.
Ruterne er afmærkede med røde pile og rød/hvide strimler.
Deltagelse sker på eget ansvar. Hunde skal føres i snor.
Yderligere informationer hos Bente Sørensen, tlf. 6095 7190.