I dag vedtog Kolding Kommune at bygningerne Dybdalgårdsvej 9 skal rives ned. Byrådspolitiker fra Yrsa Mastrup (V) udtaler
– Nedrivningen af bygningen vil komme Vamdrup til gavn. Bygningerne er så forfaldne i dag, at de udgør en risiko.
Derfor skal de rives ned. Desuden skal nedrivningen af Dybdalgårdsvej gøre grunden mere attraktiv i forhold til salg til erhverv.
Målet er at industriområdet ’visne’ område skal blomstre på ny sammen med Vamdrup

Baggrund:

I 2008 købte Kolding Kommune ejendommen Dybdalgårdsvej 9 i Vamdrup med henblik på at udvikle det pågældende som erhvervsområde. Dybdalgårdsvej 9 er en landbrugsejendom, hvor jorden bortforpagtes, og drives som landbrugsjord. Det samlede areal udgør 284.387 m2. På ejendommen er der stuehus og 5 driftsbygninger, som i alt udgør 2.944 m2. Det er bygninger, der ikke har været i brug. Årene har taget på bygninger. I dag er bygningerne så forfaldet, at de udgør en risiko. Derfor har Dybdalgårdsvej 9 været på dagsordenen i dag ved et fællesmøde mellem Økonomiudvalget og Fritids- og Idrætsudvalget Kolding Kommune, hvor bygningerne blev foreslået revet ned. Det har været påtænkt at finansiere nedrivningen af bygningsmassen i forbindelse med et salg. Da der ikke har været interesse for at købe jord i området, foreslås det, at der udarbejdes ændringsforslag på nedrivningsudgifterne til budget 2019.

Forslaget blev vedtaget, og nedrivningen forventes at ske i 2019. Frem til da har forvaltningen taget kontakt til håndværker med henblik på midlertidigt at afspærre bygningerne, så faren ved uautoriseret adgang minimeres.

Selve nedbrydningen og bortskaffelse af samtlige bygninger på arealet er budgetteret til 1.500.000 kr. ekskl. moms.