Molle Lykke Nielsen
Medlem af Plan- og boligudvalget
Dansk Folkeparti
Mosegyde 11
6094 Hejls

Kolding kommune har godt gang i salget af byggegrunde. I Christiansfeld er der ved at være udsolgt, og vi er nød til at fremme planlægningen af nye udstykninger, for at klare efterspørgslen.
Der er nye udstykninger på vej flere steder i kommunen, men i den sydlige del er der hårdt brug for nye udstykninger.
I Hejlsområdet er der truffet beslutning om, at undersøge mulighederne for et alment boligbyggeri til udlejning, da der også er mangel på boliger i denne kategori.
I Vamdrupområdet bør vi også undersøge mulighederne for et alment boligprojekt i nærmeste fremtid da der her også mangler den type boliger .