Vamdrup Byforum

Vamdrup Byforum
Formand Helge Paulin
Ballegårdsvej 17
6580 Vamdrup
Tlf.: 75 58 19 49

Billedet viser i øverste række fra venstre Simon Tonsberg, Helge Paulin, Lars Sørensen, Lars Busk og Jesper Holst. Forrest står fra venstre Gitte Laugesen, Sigfred Søndergaard, Niels Thomsen, Anne Mette Henriksen og Bjørn Laursen.