For godt et års tiden var alle Vamdrups institutioner samlet til workshop med Børne- og uddannelsesforvaltningen samt en masse andre interessenter i Vamdrup, med det formål at sætte fokus på Vamdrups kommunale institutioner, men også for at sætte nogle samarbejder i gang på tværs af institutionerne.

Nogle af de projekter der bliver arbejdet med, er udvidede åbningstider i SFO i samarbejde med børnehaven, fællesspisning på tværs samt en børnefestival – Vamdrup i børnehøjde.

Og fredag d. 8. september løber børnefestivalen så af stablen – en dag som alle børnene godt kan se frem til. Der er fælles start i Arena Syd kl. 10.00.

Både for store og små

Derefter vil dagen være delt lidt op i aldersgrupper. Først på dagen læser de store for de små, der vil være forskellige idrætsaktiviteter og så kan man prøve kræfter med garageband, hvor man kan lave sin egen musik.

Senere er kodeordet kreativitet og Science. Der vil være “Mad i børnehøjde”. Og så kan der prøves kræfter med robotter. Og så slår Syddansk Universitet vejen forbi med et fedt science-show.

Et fælles projekt som løber over hele dagen, og som alle elever skal deltage i, er mange små malerier – ja faktisk et for hvert barn, som så skal munde ud i et stort maleri. Efterfølgende skal det undersøges hvor maleriet kan hænge, da det er en gave til Vamdrup fra alle Vamdrups børn.

Læs mere i Vamdrup Ugeblad i denne uge.