Ungeklimaråd spirer op

De unge har i den grad en stemme! Særligt når det gælder klimaet, og den stemme skal høres. 

Derfor foreslog vi i SF, at vi i Kolding kommune skal have et Ungeklimaråd. Jeg er glad for at der var fuld opbakning til forslaget, for klimaet kan ikke vente, det kræver handling nu, hvis vi skal mindske skaderne på vores klode. Vi skal derfor tage den unge generations bekymring alvorligt. Det er dem, der skal arve kloden, og det kræver handling fra alle generationers side. 

Det kommende Ungeklimaråd skal arbejde for at fremme interessen for bæredygtighed og klima blandt unge. De skal være ambassadører for den bæredygtige dagsorden herunder FNs Verdensmål og Cirkulær Økonomi. Rådets medlemmer bliver derfor introduceret for den nyeste viden indenfor den bæredygtige udvikling, så de kan skabe forandringer og konkrete handlinger rundt i kommunen.

Målet er, at konkrete handlinger, lokale projekter og kampagner igangsættes, koordineres og til dels udføres af Ungeklimarådet til gavn for alle borgere i Kolding Kommune og resten af verdenen. 

Så er du ung og vil du være med til skabelsen af et Ungeklimaråd? – Så tøv ikke med at møde op torsdag den 19. september kl. 19.00-21.00.

Alle interesserede unge mellem 13-30 år kan møde op i By- og Udviklingsforvaltningen på Nytorv 11, Kolding. Her kan du melde sig til at blive en del af ungeklimarådet, eller/ og være med til skabe rammerne for hvordan du synes et Ungeklimaråd skal se ud. 

Venlige hilsner

Hans Holmer (SF, Gruppeformand)
Skovbogade 8, 6000 Kolding
Telefon nr. 26491040