Alle 20 landsbyer i Kolding kommune har fået tilskud fra årets landsbypulje.
Det syder og bobler med gode idéer fra initiativrige mennesker i kommunens landsbyer. Det vidner 85 projektansøgninger til Kolding Kommunes landsbypulje i 2018 om.

Det er det nyoprettede Lokaldemokratiudvalg, der godkender fordelingen af midlerne i landsbypuljen efter anbefaling fra Kontaktforum, som er fællesforum for de 20 landsbyer i kommunen.

– Det er første gang, jeg deltager i arbejdet med landsbypuljen, og det er fantastisk at være omgivet af så mange positive ildsjæle, der gerne går en ekstra mil for at gøre vores fælles kommune endnu bedre. Jeg er imponeret over den virkelyst og det engagement, der er i landsbyerne og den fine og respektfulde samarbejdsånd, der hersker i Kontaktforum, siger Ole Alsted, formand for Lokaldemokratiudvalget.

Flere store projekter
Henrik Lindholm, der er formand for Kontaktforum, er til gengæld en erfaren herre, når det gælder landsbypuljen. Han er ny i rollen som formand for det frivillige forum, men har siden 2011 deltaget i arbejdet som repræsentant for Viuf. Han glæder sig også over, at der fortsat er stor lyst til at udvikle landsbyerne i Kolding Kommune. Han fortæller, at antallet af ansøgninger ligger nogenlunde stabilt, men at typen af projekter har ændret sig over årene.

– Vi ser flere og flere ansøgninger om støtte til udvikling og anlæg af større projekter, som fx nye parker, broer, shelters og hytter. Det kræver ofte, at landsbyerne selv kan finde en del af finansieringen og derfor skal ud og søge private fonde om bidrag. Det kan være svært at nå, hvis midlerne skal bruges inden for samme kalenderår og derfor håber jeg, at flerårige bevillinger bliver en mulighed fremover, forklarer Henrik Lindholm.

Blandt de projekter, der har fået støtte i 2018, er en ny bålhytte i Hejls, nye stier i Sdr. Bjert, ny tribune i Kløverhallen i Stepping, udvikling af området omkring Fynslundhallen, færdiggørelse af planerne for Landbomuseet og etablering af broer ved Dons Nørresø og Aller Mølledam. Desuden har 11 forsamlingshuse fået penge til forskellige former for renovering med støtte fra statspuljen til Landsbyfornyelse.