Tirsdag d. 20. februar kl. 19.30 er der årsmøde i Historisk-Topografisk Forening for Vamdrupegnen. De tre udvalgsformænd for forening, museum og arkiv fortæller om, hvad der er blevet arbejdet med i det forgangne år. Der bliver set på foreningens økonomi og foretaget nyvalg til bestyrelsen.

Efter kaffen – hvor foreningen er vært – taler Kirsten Fynbo, der i mange år har været leder af arkivet i Skodborg.  I Skodborg, der ligger mindre end 10 km fra Vamdrup, har lokalhistorien en noget anden vinkel end i Vamdrup, idet sognet oplevede at være under tysk herredømme fra 1864-1920. Kirsten Fynbo vil fortælle om den vanskelige tid under 1. verdenskrig.