Skip to content
Røde Kors
Røde Kors

Vi er i generalforsamlingernes tid og onsdag var ingen undtagelse. Røde Kors Vamdrup afholdte den ordinære generalforsamling i de smukke lokaler i Kirkehuset i Vestergade.

På generalforsamlingen blev det besluttet at reducere bestyrelsen fra syv til fem medlemmer og ud trådte Hans Ole Maigaard og Birgit Korff.

Som formand fortsætter Anni Aarestrup og som næstformand Sonja Christensen og kasserer Judith Nielsen. Sekretær er Kirsten Schmidt og som menig medlem er Jette Christensen.

Der blev også valgt to Suppleanter nemlig Helene Mathiesen og Kirsten Ellegaard.
Som revisorer blev valgt Niels Christensen og Hans Peter Grave og som revisorsuppleant valgtes Birgit Korff.

Formanden Anni Aarestrup udtrykte tilfredshed med generalforsamlingen der foregik i god ro og orden og fortæller at den nyvalgte bestyrelse nu er klar til at gå fremtiden i møde...

På billedet ses bagerst fra venstre: Jette Christensen, Kirsten Schmidt, Helene Mathiesen, og Kirsten Ellegaard. Forrest fra venstre: Sonja Christensen, Anni Aarestrup og Judith Nielsen.

(tekst&foto: h.e.haulrich)

Skærmbillede 2023-02-20 kl. 14.01.05
DSC_1938-(2)-web
DSC_1937-web
DSC_1957-web