Skip to content
Landsbydysten 2024
Landsbydysten 2024

Kongeåens Marchforening støtter aktivt op om Landsbydysten, som starter mandag den 8. april 2024.
Danmark skal være verdens mest aktive nation i 2025 og er målsætningen for en partnerskabsaftale mellem DIF, DGI, Nordea-fonden og TrygFonden.

For at opnå denne vision er der bl.a. samarbejde med kommuner landet over. Kolding Kommune er sådan en visionskommune, der bevidst arbejder for at få flest mulige borgere til at være fysisk aktive.
Et af mange tilbud/indsatser er Landsbydysten – hvor vi går for et fælles resultat i de enkelte zoner (32), som kommunen er delt op i, og som hver repræsenterer et hold. Vamdrups hold hedder ”Varan”. Dysten varer fra den 8. til den 21. april.

LANDSBYDYSTEN

Man kan gå som et hold – det gør vi f.eks. her i Kongeåens Marchforening – men man kan også gå alene eller få sammen. Der er jo et konkurrenceelement i dysten, så det kan i sig selv motivere nogle til at gå lidt mere/længere.
Og alle kilometer tæller – både dem på arbejde, dem i fritiden og det, du ellers render rundt og laver (støvsugning, havearbejde etc.).
Ens resultat meldes hver dag ind på Facebook gruppen ”Landsbydysten” under ens hold, og stillingen opdateres løbende, så man kan følge med.
Sidste år opnåede Vamdrup en 3. plads, og i Kongeåens Marchforening har vi ambitioner om at rykke en eller to pladser op.

Du kan læse mere på Facebook under gruppen “Landsbydysten”.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Sigfred Søndergaard, Kongeåens Marchforening - tlf. 2729 5966 eller sigfredson@gmail.com eller Britta Sørensen, Kongeåens Marchforening - tlf. 5076 1216 eller brittabirchs@gmail.com

Du kan også læse mere om Bevæg dig for livet projektet: bevaegdigforlivet.dk
Vi håber, du vil støtte op om dysten - vi ses derude på fortove og veje.

landbydysten-2024