Til borgermødet Speak Up, der blev afholdt i april var fremmødet stort. Det var opsamlingen af dette møde, der fandt sted i Vamdrup i onsdags.

Onsdag den 19. juni afholdtes der et opfølgende møde i kølvandet på det velbesøgte borgermøde Speak Up, der blev afholdt i Vamdrup i april. Det oprindelige møde blev afholdt på baggrund af et opråb fra en lokal teenagemor, der efterlyste bedre tilbud for byens unge og Speak Up-mødet havde så til formål at skabe et billede af, hvad Vamdrups unge har lyst til og savner af tilbud.

Til Speak Up i april blev mange ideer kastet op i luften og til mødet i onsdags blev det så gennemgået, hvilke ideer, der kunne gribes nu og her. Der var blandt andet fokus på, at de unge efterlyser en højere grad af tryghed, når de færdes i byen om aftenen og netop dette var et centralt indsatsområde.

Derudover får en gruppe engagerede unge, der sidder i ungdomsklubbens klubråd 100.000 kroner, som de kan skabe nye aktiviteter for. Allerede på torsdag den 27. juli afholdes der en grillaften, i juli er der cykeltur til Jels og til september planlægges en musikfestival for de unge borgere i byen. Til november eller december er det planen, at der skal afholdes LAN-party.

Læs mere i næste uges udgave af Vamdrup Ugeblad.