Sang- og musikgruppen ’SPILOP’ holdt i den 8. september gruppens 1 års fødselsdageskoncert i Arena Syd. Arrangementet blev afholdt i samarbejde med Arena Syd og samlede mere end 200 tilhørere, hvilket arrangørerne er yderst tilfredse med.

Koncerten tiltrak ikke kun tilhørere fra hele det Sydjyske område – der kom gæster fra nær og fjern – bl.a. Hirtshals, Hørning og Horsens.

SPILOP gav 2 x 45 minutters sangunderholdning, kun afbrudt af kaffe- og kage pause og afvikling af lotteri. Kort før sidste sang blev sunget var der en overraskelse til hver af musikudøverne, der fik overrakt en flot gul/rød rose af indehaveren af Blomsterhuset i Billund, som tak for og tillykke med det første spændende år.

Derefter overrakte sang- og musikgruppens næstformand en stor buket røde roser til en tydeligt rørt formand, som tak for et års utrætteligt arbejde for at nå det erklærede mål. Med blomsterne fulgte også et pengebeløb til indkøb af musikrekvisitter.

Blomsterne og pengegaven var indsamlet blandt gruppens 20 medlemmer som tak for indsatsen og “udviklingsstøtte” til den videre drift.

Koncerten sluttede med stående bifald fra publikum. En dejlig dag var forbi og trætte men glade sangfugle kunne pakke sammen og takke hinanden for indsatsen.