Som medlem af det daværende teknikudvalg, blev jeg virkelig glad da der fra regeringens side blev afsat 100 millioner kr. til en ny cykelpulje, nu har vi så i det nye teknik- og klimaudvalg fået tilsagn om støtte til hele to sti projekter i Kolding kommune. En strækning langs Buen hvor det i dag føles utrygt som cyklist, og endnu en strækning ved Lyshøj Allé, hvor der i dag kun er smalle kantbaner. Der er en kommunal medfinansiering på 60%, derfor skal projekterne med til budgetforhandlingerne for 2019, hvor jeg og Venstre håber det resterende byråd også bakker op om cykelstierne.

Der er fortsat ønsker om cykelstier for ca. 300 millioner kr. i kommunen, derfor er det vigtig vi hele tiden fokusere på en fortsat sammenbinding af det eksisterende cykelstinet med nyt, så vi spiser elefanten i bidder, og engang kommer i mål.

Tobias Jørgensen

Byrådsmedlem (V)

Folketingskandidat Kolding

 

Kolstrup Bygade 4

6070 Christiansfeld