VESTERLED PLEJECENTER

Byvænget 1,
Vamdrup

VESTERLED PLEJECENTER

Byvænget 1, Ødis
6580 Vamdrup
Telefon: 76928990
Fax: 76928995

På plejecenteret er der 25 boliger, heraf 18 fleksible et rumsboliger, kan opdeles ved hjælp af mobile skabe, 3 ægteparboliger, 2 rums med eget køkken og 4 aflastningsstuer. Boligerne er delt i 2 enheder med hver sit fællesrum, hvor der er foregår forskellige aktiviteter og fællesspisning.

Centret har et modtagekøkken, et trænings-/aktivitetsrum samt en stor spisestue, hvor de aktiviteter, som er fælles for hele centret, foregår.
På centret er der et demensdagcenter, til borgere udefra.

Til centret hører en lukket dejlig gårdhave og en hyggelig have foran centret.
Vesterled er et plejecenter med gode fysiske forhold for både beboere og personale.
Centret er om- og udbygget i 2006.
Centret ligger i dejlige omgivelser i en mindre landsby; Ødis.

Personalegruppen er sammensat af social- og sundhedshjælpere, -assistenter, sygeplejersker, ernæringsassistent, serviceassistent og husassistenter.
Der udover har vi en pedel sammen med aktivitetscentret Lindely i Vamdrup

På centret er der også dagcenter for demente, et dagcenter vi arbejder meget tæt sammen med.

Der er et godt samarbejde med hjemmeplejen, hjemmesygeplejerskerne og øvrige specialfunktioner.

Vi lægger vægt på, at Vesterled er et godt sted både at bo og arbejde.
Vi har et godt kollegialt klima og drager omsorg for hinanden.
Som udgangspunkt er vi glade for at komme på arbejde, men vi er klar over, at alle kan have en stille dag ind imellem.
Vi er praktiksted for social- og sundhedshjælperelever,-assistentelever og sygeplejestuderende.
Vi har flere sociale arrangementer i løbet af året.

Vi lægger vægt på et godt arbejdsmiljø og har en bæredygtig sikkerhedsorganisation med sikkerhedsrepræsentanter og forflytningsvejleder.

Vi tager godt imod nye kollegaer og sørger for en god introduktion til Vesterled, distriktet og kommunen.