Vamdrup Skole

Herredsvej 45,
Vamdrup

VAMDRUP SKOLE

Herredsvej 45
6580 Vamdrup
Telefon: 79797880

Administrationen Vamdrup Skole

3.-9. klasse Herredsvej 45, 6580 Vamdrup
0.-2. klasse Østergade 81, 6580 Vamdrup
Telefonnummer: 7979 7880 tast 1 for afd. Øst og tast 2 for afd. Vest.
Træffetid: 7.50-14.00

 

Vamdrup Skole afdeling Vest

Trin og elever

* Klassetrin: . 4. til 9. klasse
* Fem specialklasser
* To centerklasser
* Antal elever: 473

Vamdrup Skole afdeling Øst

*Klassetrin: 0. til 3. klasse.

Trafikfarlige skoleveje

* Ja – se oversigt over trafikfarlige skoleveje

Nu går vi i gang med at gennemføre de næste ændringer af skolevejene, som er aftalt med Vamdrup Skole. Det drejer sig om følgende projekter:

Søndergade: Her etableres der umiddelbart syd for åen en hævet flade i rød asfalt, som dels skal sænke bilernes fart, dels skabe større synlighed omkring skolebørnenes passage af Søndergade.

Krydset Parcelvej/Skovborglundvej: I krydset omlægges den eksisterende hævede flade, bl.a. med ny rød asfalt. I forbindelse med omlægningen ændres vigepligtsforholdene, således at Parcelvej gøres gennemgående, mens trafikken på Skovborglundvej må holde tilbage. Dette gøres for at lette skolebørnenes passage af Skovborglundvej.

Krydset Parcelvej/Solvænget: Her etableres der ligeledes en hævet flade i rød asfalt. Den hævede flade skal primært sænke bilernes fart på Parcelvej, således at skolebørnene kan færdes sikkert og trygt.

Østergade mellem rundkørslen på Torvet og Stadionvej: Under jernbaneviadukten udvider vi kørebanen en smule i sydsiden. Sidehellen i nordsiden udfor nr. 1-5 fjernes, og de samlede udvidelser af kørebanen bruges til at skabe plads til to smalle ”cykelstrimler” i rød asfalt.

I krydset ved Stadionvej føres fortovsbelægningen på tværs af kørebanen, således at der dannes en let hævet flade, som bl.a. skal dæmpe bilernes fart. Desuden skal fladen synliggøre, at det er her, at skolebørnene passerer vejen for via Stadionvej at komme til og fra Parcelvej.

Af samme grund vil det fremover blive tilladt cykler (og knallerter) at køre ud fra Stadionvej på Østergade. Bilkørsel vil dog fortsat være forbudt.

Ledelse

* Skoleinspektør: Per Rudbækt
* Viceskoleleder: Lilian Svart
* Afdelingsleder for special- og centerklasser: Jette Henriksen

Skolebestyrelse

* Formand: Jeanette Lauridsen, Nørregade 43, 6580 Vamdrup

Øvrigt

* Skolekode: 629001
* Skoledistrikt: –