Vamdrup Rideklub

Nagbølvej 2
6580 Vamdrup
Telefon: 75588471

Vamdrup Rideklubs spilleregler

Staldregler

*Rygning forbudt
*Der skal være ro i staldene kl. 22.00
*Der må ikke rides tur efter mørkes frembrud – spørg hvis du er i tvivl
*Løb og råb i staldene er ikke tilladt
*Fej staldgangen efter dig – også inden du tager ud/ned og rider
*Ryd op efter dig – dækkener, grimer, strigler m.v. skal ikke ligge og flyde på staldgangen.
*Hvis du har redet en elevhest, og den står på det rene beton – så giv den lidt halm eller ryst op i hallen, hvis det hele ligger bagved den.

Ridehusregler

*Ridning uden ridehjelm er forbudt!
*Rygning i staldene og i ridehallen er forbudt
*Affald hører ikke hjemme i ridehallen – smid det i en skraldespand
*Ingen løse heste i hallen uden opsyn
*Alt lort skal fjernes
*Der skal være opsyn med de heste, som er løse i hallen og
eventuelle huller skal udjævnes
*Lørdag fra kl. 08.00 –9.15 er hallen forbeholdt til løsspringning
og fra kl. 9.15 – 11.00 er hallen forbeholdt til springning.
Såfremt du skal løsspringe skal dette starte kl. 08.00
Husk altid at hænge en seddel op når du skal springe eller løsspringe.