VAMDRUP FJERNVARME A.M.B.A

Nygade 4-10
6580 Vamdrup
Telefon: 75581037
Fax: 75582932

Kontroller forbruget ved måleraflæsning: En måler/termostat kan blive defekt, anlægget kan være forkert justeret. Aflæs Deres måler regelmæssigt – mindst én gang om ugen. Vælg en fast ugedag.
Radiatorerne: De bør aldrig åbne fuldt for en radiator for at få hurtig varme. Den mest økonomiske drift opnås ved gennemstrømning af den mindst mulige vandmængde med den størst mulige afkøling. Ved berøring af en radiators underside skal denne føles næsten kold. Hvis der i en stue findes flere radiatorer, er det mest økonomisk at holde alle lidt åbne i stedet for én meget åben. En radiator må aldrig tildækkes.

Radiator termostater: Radiator termostaterne indstilles, til passende rumtemperatur er nået. Begynd f.eks. ved indstilling 3. Med laveste indstilling vil radiator termostaterne holde en rumtemperatur på ca. 8°C.

Returventiler: Returventilerne åbner for returvandet, når dette er afkølet til den indstillede temperatur, begynd med indstilling lidt under 2. Med laveste indstilling er radiatoren frostsikret.

Fjernvarmevandets afkøling: Fjernvarmevandet skal “tappes” for mest mulig varme, inden det returneres til varmeværket. Det vil sige, at vandet afkøles mest muligt i radiatorerne og varmtvandsbeholder. Aflæs returtemperaturen, som helst skal være under 30°C og gerne nede omkring 25°C.

Rumtemperaturen: I opholdsstuen bør De holde ca. 20°C og 10-15°C i mindre benyttede rum. I opholdsrum kan temperaturen reguleres lidt ned om natten og under bortrejse.

Udluftning: bør som bekendt ske hver dag, men gør det kraftigt og i en kort periode. Har De rumtermostat, skal denne lukkes under udluftningen, idet den ellers vil forsøge at bibeholde temperaturen.

Det varme vand: Hold temperaturen på omkring 50°C, en højere temperatur giver kalk udskillelse og dermed tilstening af varmtvandsbeholderen.
Brug bruser fremfor karbad.
Generelt: Der findes mange forskellige typer fjernvarmeanlæg. Har De problemer med fjernvarmeforsyningen, eller er De i tvivl om virkemåden på Deres anlæg, er De velkommen til at aftale et gratis servicebesøg af varmemesteren.
Konstaterer De fejl på Deres varmeanlæg kontakt da omgående Deres VVS-installatør.

Kontortid: Tirsdag Kl. 09:00-15:00
Drift/vagt: Mandag – torsdag
Kl. 07:30-16:00
Fredag
Kl. 07:30-12:00
Lørdage lukket