VAMDRUP BØRNEHAVE

Mindegade 2
6580 Vamdrup
Telefon: 75581376

Vamdrup Børnehave er bygget i 1967, om- og udbygget i 1996. I 2007 blev børnehaven opnormeret og i den forbindelse blev der lejet nogle lokaler som benyttes til den ældste årgang.

Vamdrup børnehave er stueopdelt og børnene er inddelt i 4 stuer hvoraf de 3 er aldersblandede med 3-4-5 årige, den 4. stue er de børn, der kan komme i skole året efter.

Førskolebørnene har tilholdssted i Børnehuset Åkanten, som er beliggende i kort afstand fra hovedbygningerne i Mindegade.

Hvert år til 1. april, når gruppen af kommende skolebørn overflyttes til SFO’en, rykker næste gruppe børn op i storbørnsgruppen i Børnehuset Åkanten.

Kort beskrivelse af de 2 afdelinger.

Huset i Mindegade er indrettet med 3 stuer, et stort fællesrum, køkken og et badeværelse til hver stue. Legepladsen er stor og giver mulighed for at leg i kroge og hjørner. Der er mulighed for at cykle og køre på mooncar. I løbet af 5 år, er det planen at få legepladsen renoveret så den indbyder til bevægelse og motorik.

Børnehuset Åkanten er en del af Vamdrup børnehave. Børnegruppen, som er en førskolegruppe, bliver kaldt Uglerne.

Huset består af 3 afdelinger. En legestue for dagplejebørn med egen indgang, en gæstedagpleje.(Disse grupper er selvstændige grupper under dagplejen) og den sidste gruppe er Uglerne.

I Uglernes afdeling er der 4 grupperum, hvor der er plads til forskellige aktiviteter. Der er et køkken med tilhørende spisepladser, som vi deler med dagplejegruppen.

Udendørs er der en legeplads, hvor der er plads til en lang række lege og aktiviteter. Legepladsen indeholder blandt andet gynger, klatrestativ, legehus, sandkasse, cykler/mooncars. Der er træer og et lidt kuperet terræn, der indbyder til børns og voksnes fantasi.

Begge afdelinger ligger meget centralt i forhold til, sportsplads, Arena Syd, skoven, søen, biblioteket, åen og stierne langs med den.