Ødis Skole

Steppingvej 14,
Vamdrup

ØDIS SKOLE

Steppingvej 14, Ødis
6580 Vamdrup
Telefon: 79797810

Ødis Skole er en et-sporet skole op til og med 6. klasse.

Der forefindes et værdiregelsæt for Ødis Skole, som forefindes på hjemmesiden:

Princip for børns sprog og adfærd på Ødis Skole

På Ødis Skole skal de sociale relationer være båret af en god omgangstone, gensidig respekt og tolerance. Alle skal opleve skolen som et rart socialt fællesskab.

Det er vigtigt at forældrene forstår deres betydning for tonen og omgangsformerne på skolen og i SFO. Ligesom hele personalet skal være sig bevidst omkring det at være rollemodel i såvel sprogbrug som adfærd.

Det ønskes at arbejdet med børns sprog og adfærd har plads som en del af undervisningen på alle klassetrin. Ligesom det bør tages op i trivselsrådene og på forældremøder med passende mellemrum.

Der skal i arbejdet med børn praktiseres positive, anerkendende og ligeværdige relationer.

Skolens kontor har dagligt åben fra kl. 8.00 til kl. 14.00.