Af  Lis Ravn Ebbesen,

gruppeformand SF

Lindealle 18

6000 Kolding

Når skyld skal deles ud, er der få der melder sig,- er det ære står især politikkere i kø. SF vil godt tage ansvar for at have fået afsat penge til det projekt, der hed ”det er for børn i midtbyen”. Et  design projekt under Nicolai for børn i 2011, hvor børn fra  bl.a Munkevængets SFO deltog.

Det er dem, der oprindelig havde udtænkt ideen om ”hoppeledelinier” i midtbyen. De forestillede sig hinkeruder- regnestykker og anden farvestrålende belægning, der kunne vise rundt i byen, og gøre det hyggeligere for børn at være i midtbyen. En ”voksen” på by og udvikling skabte i stedet et skilte system.

Det har intet legende over sig i forhold til børn. Og turister forstår ikke sammenhæng med hvide klatter på belægningen og de runde rumskilte.

Der er forsat behov for at skabe legerum for børn i midtbyen. I SF ærgrer det os, at den populære fugl nu udskiftes med nåleskov. Der burde være plads i byen til begge dele.

SF`s bud er skilte, der er til at forstå, legeskulpturer for børn, grønt og bænke i midtbyen. Så både børn og ældre synes, det er hyggeligt at bruge midtbyens mange tilbud.