Af:

Gunner Nielsen

Kandidat til Kolding Ældreråd

Skovlundvej 52

6000 Kolding

 

Det er nu der kan stemmes ved valget til Kolding Ældreråd. Jeg er kandidat og vil have fokus på, alle lokalområder.

For mig er det vigtigt, at jeg repræsenterer alle dele af Kolding Kommune og alle de forskellige grupper, der er på ældreområdet.

Jeg bor i Seest, men det er særdeles vigtigt for mig, at der f.eks. er gode forhold på alle plejecentre og gode muligheder på alle aktivitetscentre. Jeg vil også have fokus på min mærkesag om flere seniorboliger og seniorbofælleskaber i alle dele af Kolding Kommune. Det er nemlig et problem mange steder, at der ikke er seniorboliger, til de seniorer der gerne vil fra deres parcelhus og store have, men gerne vil blive i deres lokalområde. Det vil jeg også have fokus på over hele Kommunen.

Jeg håber på din stemme og bliver jeg valgt, kan du regne med, at jeg arbejder for alle dele af vores kommune.