Af:

Kristina Jørgensen

Medlem af Social- og Sundhedsudvalget (DF)

Bakken 15,

6640 Lunderskov

 

Oppe i kælderen på Låsbyhøj ligger SPACE, som er et hyggeligt værested, hvor anbragte og tidligere anbragte unge mødes.

Her finder de unge en bred vifte af muligheder. Lige fra støtte og vejledning om personlige og praktiske forhold, samtaleforløb, fællesspisning og naturligvis muligheden for at indgå i et stærkt fællesskab med andre unge, som selv kender til de udfordringer det kan give at være anbragt eller tidligere anbragt.

Status er dog, at SPACE står til at lukke til september 2018. Jeg kan dog hermed oplyse, at det bliver ikke med Dansk Folkepartis accept. Jeg og mine partikolleger vil uden pause kæmpe for at bevare SPACE i sin nuværende form – også efter september 2018!