Af:

Kristina Jørgensen

Byrådsmedlem (DF)

Bakken 15, 6640 Lunderskov

Vi har i Kolding Kommune en seniorpolitik, som stræber efter at give alle seniorer i kommunen den bedst mulige alderdom. Oveni i det, så har vi netop i budgetforhandlingerne fået afsat over 92,5 mio. kr. til ældreområdet de næste fire år. Det er den største investering i kommunens ældrepleje nogensinde!

Men pengene falder også på et tørt sted, idet antallet af seniorer er stigende. Derfor giver det god mening, at vi som kommune gør så meget ud af genoptræning, hjælpemidler og aktiviteter, der alle er med til at give de ældre et aktivt, langt og selvstændigt liv.

Jeg mener dog, at vi bør investere meget mere i livskvalitet. Bl.a. ved at give aktivitetscentrene flere midler og sikre flere moderne boliger, der er til at betale, til den moderne senior. Og naturligvis det allervigtigste, nemlig flere varme hænder.