Farligt Affald

Pressemeddelelse

Tirsdag 14. august kl. 14.30-16.30 bliver den nye forsøgsordning Farligt Affald 24-7 indviet. Ordningen er en udvidelse af den populære Genbrug 24-7-ordning – nu kan du også aflevere olie og kemikalier uden for den bemandede åbningstid.

Ordningen testes og vurderes, om det er en holdbar løsning. Er det tilfældet, kan ordningen indføres på de resterende genbrugspladser i Kolding Kommune.

Jakob Ville, formand for Teknik- og Klimaudvalget byder velkommen, siger et par ord om forsøgsordningen, indvier den og byder på gratis pølser og sodavand fra pølsevognen, der er til stede på pladsen.

Program for indvielsen af Farligt Affald 24-7
Tirsdag 14. august, Vamdrup Genbrugsplads, Østermarksvej 2A, 6580 Vamdrup

14.30-15.00: Driftsleder Rasmus Vestergård siger velkommen
Hvorefter Jakob Ville fortæller om ordningen, indvier den og byder på en gratis
pølse og sodavand
15.00-15.30: Mulighed for at snakke med Jakob Ville, møde borgere og spise en pølse
15.00-16.30: Borgerne kan aflevere deres farlige affald, og pølsevognen lukker kl. 16.30

Der er gratis pølser og vand fra 14.30-16.30. Renovation stiller et lille loungeområde op, hvor nogle ansatte fra Renovation deler information ud og er klar til at snakke om sortering.

Baggrundsinformation for Farligt Affald 24-7
Siden etablering af Genbrug 24-7 med døgnåbent på Kolding Kommunes genbrugspladser, har det vist sig, at der er udfordringer med, at borgere afleverer olie og kemikalier uden for den bemandede åbningstid til trods for, at det ikke er tilladt.

Hvis det farlige affald bliver sat på jorden, overholder Renovation ikke miljøkravene, da der er risiko for, at det vælter, er utæt eller på anden måde kan sive ned og forurene jorden. Ved at stille det i kassen i lugen er det farlige affald sikkert og forsvarligt opbevaret.

Fakta om aflevering i Farligt Affald 24-7
Ved at være tilmeldt Genbrug 24-7 kan borgeren aflevere olie og kemikalier ved at bruge appen Affald Kolding eller ved at sende en SMS til nummeret ved siden af lugen.

Bag ved lugen står en rød kasse, som borgeren stiller sit farlige affald i, herefter lukker lugen automatisk og gøres klar til den næste borger. Beholderen må max veje 15 kg.

Borgeren må gerne tage sin egen røde kasse med og bytte den ud med den tomme røde kasse bag lugen.

Hvad er olie og kemikalier fx?
– Afkalkningsmidler
– Afløbsrens
– Engangslightere
– Fotovæsker
– Kemikalier
– Lim
– Maling
– Ikke-rengjorte pensler
– Olie- og benzinprodukter
– Opløsningsmidler
– Ovnrens
– Plante- og skadedyrsbekæmpelsesmidler
– Rensemidler
– Spraydåser
– Syrerester
– Træbeskyttelse
– Ætsende rengøringsmidler
– Tom emballage fra nævnte affaldstyper

Medicin og sprøjter skal afleveres på apoteket. Batterier, PVC, lyskilder, elektronik og metal skal afleveres i tilhørende spande eller containere på genbrugspladsen.

Kilde: Kolding Kommune