Kino gruppen er i fuld gang med at søge fondsstøtte til realisering af visionerne for Vamdrup Kino

Og en af de fonde Vamdrup Kino søger er ‘Underværker’, der netop støtter ildsjæle-projekter.

For at projektet kan komme i betragtning, er det et krav, at vi kan dokumentere lokal opbakning og interesse for projektet.

På ‘Underværkers’ hjemmeside kan du læse mere om Vamdrup Kinos projekt og hvis du synes om ‘VISION VAMDRUP KINO’ kan du ‘like’ og evt. skrive en kommentar.

Vamdrup kino skal have mindst 200 likes til deres projekt ‘VISION VAMDRUP KINO’ inden d. 15. februar

Så hvis du vil du ‘like’ projektet så gå ind på: www.undervaerker.dk /projekter

Du kan også ¬finde linket på Kinos facebookside: @vamdrupkino

eller på Vamdrup Kinos website: www.vamdrupkino.dk